Ziedojumi

Ojāra Vācieša biedrība
O.Vācieša iela 19
Rīga, LV 1004

Reģ.nr. 40008035532

AS SEB LATVIJAS UNIBANKA
Kods UNLALV2X
Konts LV52UNLA0003300700737