Muzeja priekšmets

 

Lielākā daļa Ojāra Vācieša dzejoļu burtnīcu ir pierakstītas ar vienu pildspalvu – „Pārkeru”. Pirms tam bija dažādas lodenes, zīmuļi, flomāsteri. Bet „Pārkers” iegūla pirkstos un saauga ar roku. Šo pildspalvu Dzejniekam no Ņujorkas atveda un uzdāvināja labi draugi dzejnieki.

Viss, kas ticis uzrakstīts Altonavas ielā un Carnikavā, ir rakstīts ar „Pārkeru”. Tam ir veltīts arī dzejolis „Mans Pārkers”, rakstīts 1983.gada jūlijā, 18.burtnīcā. Ojāra Vācieša Kopotos Rakstos šis dzejolis lasāms 8.sējumā.

O.Vācieša memoriālā muzeja pamatkrājuma inventāra grāmatā, kurā ir reģistrēti un uzskaitīti visi muzeja krājuma priekšmeti, „Pārkers” ir ierakstīts ar 1.numuru. Šis ieraksts izdarīts 1989.gada 5.jūlijā.