Krājums


Ojāra Vācieša memoriālā muzeja krājumā glabājas 20 279 vienības: dzejnieka personīgās lietas, rokraksti, dzejoļu klades, piezīmju grāmatiņas, vēstules, fotogrāfijas, grāmatas, rakstāmpiederumi, rakstāmmašīnas, sniegpārsliņas un daudzi citi interesanti priekšmeti. Daļu no tā visa muzeja apmeklētāji var apskatīt Dzejnieka memoriālajās istabās, bet daļa glabājas muzeja krājumā.

Interesenti var iepazīties ar muzeja krājuma materiāliem, iepriekš uzrakstot muzeja direktorei adresētu iesniegumu, kurā minēts izpētes mērķis.

Ar muzeja krājuma materiāliem var iepazīties arī Nacionālajā muzeju krājumu kopkatalogā, internetā atverot adresi www.imuzejs.lv/main.jsp.
Darbs pie kopkataloga turpinās, katru mēnesi tas tiek papildināts ar jauniem muzeja krājuma materiālu aprakstiem.

Katram, kas interesējas par Ojāru Vācieti, par māju, kurā dzīvojis dzejnieks, un tuvējo apkārtni, piedāvājam piedalīties viktorīnas spēlē interneta adresē www.vaituzini.lv. Šajā viktorīnā varat atrast ap 200 jautājumu par Dzejnieku un pārbaudīt, papildināt savas zināšanas.