Kopotie dzejas ieraksti “Runā Ojārs Vācietis”

Ojāra Vācieša muzejs kopā ar O. Vācieša biedrību, izdevniecību “Upe tuviem un tāliem” un atbalstītāju Sandi Bērtaiti ir izdevis O. Vācieša kopotu balss ierakstu albumu “Runā Ojārs Vācietis”.

Ojāra Vācieša muzeja krājumā glabājas unikāla ierakstu kolekcija – dzejoļu ieraksti autora lasījumā. Šo kolekciju veido gan radiofonā un televīzijā tapuši raidījumu ieraksti ar dzejnieka piedalīšanos, gan arī literatūrzinātnieces Andas Kubuliņas ierakstīti dzejoļi pag.gs. 80. gados. Jāņem vērā, ka O. Vācieša uzstāšanās publikas priekšā arvien bija saruna ar lasītāju, ļoti bieži viņš jaunradītos darbus lasīja draugiem priekšā gan sarunā pa telefonu, gan tiekoties klātienē, tāpēc ieraksti iegūst vēl svarīgāku nozīmi O. Vācieša daiļrades apzināšanā.

Sākotnēji dzejoļi tika ierakstīti magnetofona lentēs, pēc tam pārrakstīti kasetēs, jau šajā gadsimtā pārveidoti digitāli. Pēc ierakstu apkopošanas, tie tika nodoti apstrādāšanai skaņu ierakstu studijā – šobrīd unikālā kolekcija ir ieguvusi pilnīgi citu skanējumu, ieraksti ir notīrīti un atjaunoti.

Trīspadsmit kompaktdiskos hronoloģiskā secībā ir sakārtoti dzejoļi pēc dzejnieka dzīves laikā iznākušajiem krājumiem (pēdējā cd ietilpst arī ārpus krājumiem esošie dzejoļi), tādējādi sniedzot vispusīgu priekšstatu par Ojāra Vācieša daiļradi. Ierakstos ir dzejoļi, kuru ieraksti ir saglabājušies dažādās vietās, nereti vienu ierakstu no otra šķir vairāki gadi, un tas ļauj ieraudzīt, kā mainījusies balss intonācija, akcenti un attieksme arī no paša autora puses. Ir dzejoļi, kas ierunāti tā, kā sākotnēji uzrakstīti, nevis kā publicēti cenzētajos dzejoļu krājumos.

Šī autentisko ierakstu kolekcija ir ne tikai O.Vācieša dzīves un daiļrades liecība, bet iezīmē arī nozīmīgu laika posmu latviešu literatūras un kultūras vēsturē. Citējot dzejnieku Jāni Peteru: “Ojārs Vācietis ne stundu nav radījis dzeju “labos laikos”, tikai vien tajos, kad valsts “sarkanais zīmulis” svītroja visu, kas režīmam nepatika. [..] Cenzūras gados ir ne vien sacerēti, bet arī izdoti dzejoļi par mūsu Balto un Vienīgo Māti, par šķelto tautu, pret “prusaku” runām tribīnēs. Bet pāri visam – cilvēkmīlestība. Arī mūsdienas Ojāra Vācieša dzeja ir tik brīva, ka spēj mūs uzrunāt arī no citas saules”.

Dzejas izdevuma “Runā Ojārs Vācietis” cena muzejā – 20 Eur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *