Izsludināta pieteikšanās Ojāra Vācieša literārajai prēmijai dzejā

Carnikavas novada dome divpadsmito reizi izsludina konkursu uz Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā, kas tiek pasniegta reizi gadā par iepriekšējā literārajā gadā izdotu dzejoļu krājumu.

Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz šī gada 6.oktobra plkst. 17.00 Carnikavas novada domē Stacijas ielā 5, Carnikavā. Uzziņas pa tālr. 67993545, 28615155. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Carnikavas novada domē (Stacijas ielā 5, Carnikavā, LV - 2163) vai pašvaldības mājas lapā http://carnikava.lv/images/Izvelnes/Pasvaldiba/Nolikumi/2013/Vaciesa_premija.pdf

 

Pretendentus O.Vācieša literārajai prēmijai dzejā var izvirzīt grāmatu apgādi, laikrakstu, žurnālu redakcijas, kultūras institūcijas, kā arī valsts un sabiedriskās organizācijas.

O.Vācieša prēmija tiek pasniegta kopš 2003.gada un tās laureātu vidū ir Inese Zandere, Inga Gaile, Andra Manfelde, Pēteris Brūvers, Imants Auziņš, Leons Briedis, Anna Auziņa u.c. 

No 9.septembra Ojāra  Vācieša muzeja Mansarda zālē ir apskatāma izstāde "Rakstāmmašīnu stāsti".

Izstādē  redzamas dzejnieka O.Vācieša personīgās rakstāmmašīnas un rakstnieka Vlada Spāres rakstāmmašīnu privātkolekcija.

Rakstāmmašīnas katra ar savu  stāstu atklāj  laikmeta elpu, ceļu no  nebeidzami straujās tehnoloģiju attīstības sākuma līdz šodienas digitālo tehnoloģiju pasaulei. Katra rakstāmmašīna ir sava laika liecinieci, kas sniedz priekšstatu par iepriekšējo paaudžu rakstniekiem.

 No 11. jūlija būs skatāma gleznu izstāde IMANTS MELDERIS. NO PĀRDAUGAVAS.

Imants Melderis dzimis 1944. gadā kā jaunākais bērns tēlnieka un Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Emīla Meldera ģimenē. Pārdaugavā, Dīķa ielā, pagājusi viņa bērnība, nepaklausīgie pusaudžu gadi, pārgalvīgā jaunība, šeit 2001. gadā mākslinieks aizgāja mūžībā.

Augot mākslinieku sabiedrībā, nevilšus ietekmējoties no tēva, Imants Melderis jau laikus apjauš savas dzīves aicinājumu. 1962. gadā viņš beidz Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolu jeb „rozīšus". Izcilā kompānijā ar Jāni Anmani, Juri Jurjānu, Valdi Opmani 1968. gadā pabeidz Latvijas Mākslas akadēmiju.

Tālāko jaunā mākslinieka virzību diktē viņa daudzpusība ne tikai mākslā, bet arī dzīvē. Figurālo kompozīciju, kluso dabu un ainavu aktualitāte, pabeigtība nav apstrīdama. To, ka mākslinieks pēc dabas bija aizrautīgs un straujš, apliecina viņa daiļrade - spēcīgā enerģētika, vīrišķīgie otas triepieni, krāsu blīvums un košums gan akvareļos, gan gleznās nevienu neatstāj vienaldzīgu.

Imanta Meldera darbi glabājas LMS mākslas krājumā, neskaitāmās privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs. Imants Melderis piedalījies daudzās kopizstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs, taču ideja par personālizstādi mākslinieka dzīves laikā nav realizējusies. Šī būs pirmā.