Ojāra Vācieša latviešu valodā iznākušās grāmatas

 1. Tālu ceļu vējš: dzejoļi. – Rīga: LVI, 1956.
 2. Ugunīs: dzeja. – Rīga: LVI, 1958.
 3. Tās dienas acīm: gandrīz dienasgrāmata. – Rīga: LVI, 1959.
 4. Krāces apiet nav laika. – Rīga: LVI, 1960.
 5. Dziesmas par… – Rīga: Liesma, 1965.
 6. Elpa: dzejoļi, 1960-1964. – Rīga: Liesma, 1966.
 7. Viņu adrese – taiga: piezīmes par ceļu un ceļā. – Rīga: Liesma, 1966.
 8. Sasiesim astes. – Rīga: Liesma, 1967.
 9. Dzegužlaiks: dzejoļi. – Rīga: Liesma, 1968.
 10. Aiz simtās slāpes. – Rīga: Liesma, 1969.
 11. Melnās ogas. – Rīga: Liesma, 1971.
 12. Punktiņš, punktiņš, komatiņš. – Rīga: Liesma, 1971.
 13. Visāda garuma stundas: dzejoļi. – Rīga: Liesma, 1974.
 14. Tās dienas acīm: gandrīz dienasgrāmata. – 2.izd. – Rīga: LVI, 1975.
 15. Gamma: dzejoļi. – Rīga: Liesma, 1976.
 16. Kabata. – Rīga: Liesma, 1976.
 17. Antracīts: dzejoļi. – Rīga: Liesma, 1978.
 18. Klavierkoncerts. – Rīga: Liesma, 1978.
 19. Zibens pareizrakstība: dzejoļi. – Rīga: Liesma, 1980.
 20. Izlase. – Rīga: Zvaigzne, 1981.
 21. Si minors. – Rīga: Liesma, 1982.
 22. Ar pūces spalvu: raksti, apceres, intervijas. – Rīga: Liesma, 1983.
 23. Izlase. – Rīga: Liesma, 1983.
 24. Astoņi kustoņi: dzejoļi bērniem. – Rīga: Liesma, 1984.
 25. Nolemtība: dzeja. – Rīga: Liesma, 1985.
 26. Rītam ticēt: dzeja. – Rīga: Liesma, 1986.
 27. Ex libris: dažādu gadu dzejoļi. – Rīga: Liesma, 1988.
 28. Sveču grāmata. – Rīga: Liesma, 1988.
 29. Es protu noņemt sāpes: dzejas izlase. – Teātra anekdotes, 1993.
 30. Starp dzejoli un dzejoli: [zīmējumu mape]. – Rīga: Preses nams, 1993.
 31. Putns ar zīda asti. – Rīga: Likteņstāsti, 1997.
 32. Zvans ir manī: dzejas izlase: māc. līdz. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.
 33. Uz putnu lielceļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.
 34. Viens pa ceļu gāja: māc. līdz. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
 35. Dvēseles nospiedums. – Rīga: Pils, 2002.
 36. Lirika. – Rīga: Zvaigzne ABC, [2003].
 37. Novembris: dzejas izlase. – Rīga: Karogs, 2003.
 38. Kopoti raksti.10.sēj. – Rīga: Liesma (1.-8.sēj.), Karogs (8.-10.sēj.), 1989.-2003.
 39. Tuvums: mīlas lirika. – [Rīga]: Pētergailis, 2003.
 40. Es tevī esmu iemīlējies, pasaule! – Rīga: Zvaigzne ABC, [2004].
 41. Iekšpasaule: grām. skolu jaunatnei. – Rīga: Jumava, 2004.
 42. Klavierkoncerts: dzejas izlase. – Rīga: Valters un Rapa, 2006.