Biogrāfija

Dzimis 1933.gada 13.novembrī Trapenes pagasta „Dumpjos”.
1942.-1948. gadā mācās Trapenes pamatskolā.
1946.-1952.gadā mācās Gaujienas vidusskolā.
Pirmās publikācijas:
1949.gada oktobrī žurnālā „Bērnība” publicēts dzejolis „Traktorists”.
1950.gada 28.maijā Apes rajona laikrakstā „Sarkanā Ausma” iespiests dzejolis „Pionieru druva”.
1956.gadā iznāk pirmais dzejoļu krājums “Tālu ceļu vējš”.
1952.-1957.gadā mācās Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā.
1956.gadā apprecas ar Ludmilu Azarovu.
1956.gadā uzņemts Rakstnieku savienībā.
1957.gadā iznāk vienīgā O.Vācieša prozas grāmata “Tās dienas acīm”.
1958.-1959.gadā strādā laikraksta „Literatūra un Māksla” redakcijā, Latvijas Valsts izdevniecībā un žurnālā „Liesma”.
1959.-1962.gadā atbildīgais sekretārs žurnālā „Bērnība”.
1962.-1963.gadā redaktors Rīgas kinostudijā.
1965.gada 19.janvārī uzņemts Komunistiskajā partijā.
1967.gada 10.decembrī par dzejoļu krājumu „Elpa” saņem LPSR Valsts prēmiju.
1968.-1983.gadā strādā žurnālā „Draugs”.
1972.gadā piešķirts LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka nosaukums.
1976.gadā piešķirta republikas Komjaunatnes prēmija.
1977.gadā piešķirts LPSR Tautas dzejnieka goda nosaukums.
1979.gadā O.Vācieša tulkojumā iznāk Mihaila Bulgakova romāns “Meistars un Margarita”.
1982.gadā saņem PSRS Valsts prēmiju.
Miris 1983.gada 28.novembrī Rīgā, apglabāts Carnikavā.